Αναζήτηση

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2007

1. Εισαγωγή

Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση είναι ένα είδος περιβαντολλογικού ρύπου  ηλεκτρομαγνητικής φύσης.

electromagnetic5[15]Σε μιά πρώτη προσέγγιση, μπορείτε νά τή φανταστείτε σαν ένα ηλεκτρομαγνητικό "νέφος" (για τό λόγο αυτό μερικές φορές χρησιμοποιείται γιά την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση ο όρος Electro-Smog ή Electronic Smog), που υπάρχει γύρω σας και είναι αποτέλεσμα τής υπερβολικής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης τού περιβάλλοντος από τεχνολογικά προιόντα, τα οποία είτε δεν σχεδιάστηκαν καλά είτε δέν έχουν υποστεί το σωστό ποιοτικό έλεγχο.